Metodologija

Promenite vaš život

Upoznavanje klijenta sa nama i našim načinom rada započinjemo uvodnim, test treningom. 


Na njemu kroz intervju i merenjem različitih medicinskih parametara, kao i analizom donete dokumentacije stičemo uvid u klijentovo zdravstveno stanje, a kroz funkcionalna testirajnja proveravamo stepen njegovih fizičkih sposobnosti.


Pritom vršimo osnovna antropometrijska merenja (visina, težina, % masti u telu…). 


Skriningom posturalnog statusa (držanja tela) analiziramo krivine kičmenog stuba i proveravamo da li klijent ima eventualne deformitete nekog dela lokomotornog aparata.
Funkcionalnim testiranjima proveravamo obime pokreta većih zglobnih površina, procenjujemo motornu kontrolu i testiramo mišićnu snagu kako bi stekli uvid u sposobnosti klijenta, odnosno dobili informacije o tome da li klijent ima neke lokomotorne deficite i slabe kinematičke karike na koje bi trebali da obratimo pažnju tokom treninga.


Testom opterećenja kardio-vaskularnog sistema pri hodu ili trčanju na pokretnoj traci, (u zavisnosti od klijentovih sposobnosti), kroz postepeno podizanje brzine ili nagiba pratimo srčani rad, čime posredno registrujemo kiseoničku potrošnju i tražimo maksimalni utrošak kiseonika (VO2 max) kao osnov za procenu stepena kondicionih sposobnosti. 

Kroz testiranje, kao i kroz sam trening, posebnu pažnju obraćamo na disanje, odnosno na mehaniku disanja kako u miru, tako i tokom izvođenja vežbi. 


Takođe testiramo i vodimo računa o sposobnosti klijenta da održi stabilan ravnotežni položaj, kao bitnom parametru za uspešno i bezbedno kretanje, bilo da se radi o sportisti ili nekom iz opšte populacije, a pogotovo kada su u pitanju klijenti u poodmakloj životnoj dobi.


Nakon prikupljene anamneze sa klijentom osmišljamo i dogovaramo dalju strategiju na osnovu naših preporuka i njegovih želja i mogućnosti. Postavljamo trenažne ciljeve i na osnovu njih upućujemo klijenta na neki od naših programa. Preciziramo dinamiku dolaženja na treninge kao i dužinu njihovog trajanja. Treninzi mogu trajati sat, sat i po ili dva sata.
U okviru treninga koji traju sat vremena, najčešće se bavimo rekreacijom, rehabilitacijom ili vežbama iz oblasti korektivne gimnastike. Zbog kratkog vremenskog obima na ovim treninzima se striktno fokusiramo na specifične trenažne zadatke.


U okviru treninga koji traju sat i po, bavimo se razvojem kondicionih sposobnosti klijenata uz obraćanje pažnje na sve trenažne zadatke koje smo postavili kao cilj.
U okviru treninga koji traju dva sata, dominantno radimo sa klijentima kojima je potrebna redukcija telesne težine. Taj obim treninga nam se pokazao  kao najdelotvorniji kada su u pitanju osobe koje za cilj imaju smanjenje masne komponente, uz zadržavanje i povećanje mišićne mase.  


U ostvarivanju trenažnih ciljeva koristimo različite tehnike i metode, čiji spektar neprekidno širimo stičući znanja na različitim edukacijama, kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Segmenti našeg rada i usavršavanja su iz oblasti osteopatije, antropomotorike, nutricionizma i psihologije.

Naši treninzi se najvećim delom zasnivaju na vežbama sa sopstvenom težinom vežbača, odnosno na vežbama pri kojima se ne koristi dodatno opterećeneje. Ukoliko je potrebno dodatno opterećenje, tada pored tegova i guma koristimo vežbe sa aktivnim otporom, pri čemu trener pruža otpor pokretu vežbača. 


Klasične vežbe na spravama nas ograničavaju po pitanju slobode pokreta i amplituda koje se na njima mogu ostvariti, kao i po pitanju opterećenja koje nam je konstantno tokom celog obima pokreta. Pri vežbama sa aktivnim otporom, trener je taj koji vam sve ove navedene konstante varijable može menjati kako tokom izvođenja vežbe, tako i tokom izvođenja svakog pojedinačnog ponavljanja (fine tuning).


Pri vežbama sa aktivnim otporom, mišić će vam biti angažovan kroz sve zglobne uglove i ravni pokreta kroz koje ta mišićna grupa – segment tela može da se kreće. Trener će moći da vam dozira opterećenje tokom pokreta u zavisnosti od pozicije u kojoj vam se mišić nalazi, u zavisnosti od njegove dužine, smera i brzine kretanja. Na ovaj način mišić će biti maksimalno angažovan po svim biomehaničkim zakonitostima i biće iskorišćeni svi njegovi fiziološki kapaciteti. Ovakvim načinom treniranja ćete dobiti skladno razvijenu i funkcionalnu muskulaturu. 


Svaki naš trening započinjemo segmentom zagrevanja nakon koga sledi rad na trenažnim zadacima koji su unapred definisani i koje rešavamo kroz specifične vežbe i rad na nekom od trenažera (najčešće je to tredmil – pokretna traka), a završava se pasivnim istezanjem (gde trener isteže vežbača) i kratkom sportskom masažom.

Utisci

JAKO SAM ZADOVOLJNA USLUGAMA KOJE PRUZA TRENAZNI CENTAR OBLIQUS I PREPORUCILA BIH GA SVIM ZAINTERESOVANIM ZA SVOJE ZDRAVLJE I VITALNOST.
Gordana Anđelić
Malo je reci da su najbolji u gradu!!!! Uvek pozitivni,profesionalni i spremni da se posvete svakom vezbacu do maksimuma... Svaki trening sa njima je takav da samo mozete da pozelite da dodjete ponovo, ponovo,ponovo i tako godinama unapred. Mene taj osecaj drzi vec dve godine i jos uvek ne popusta.
Ana Anđelković
Najbolji..jedini koji su uspeli da mi razviju ljubav prema vezbanju. Rezultati jako brzo dolaze. Vidimo se..vec sledece nedelje
Katarina Lekić