Ne(salomiva) kičma

By Goran Anđelić

Kičmeni stub sačinjava 33, 34 pršljenova, od kojih su prva 24 slobodna, pokretna (7 vratnih, 12 grudnih i 5 slabinskih – lumbalnih), između kojih se nalaze međupršljenski kolutovi – diskusi i od 9, 10 pršljenova koji su međusobno srasli obrazujući 2 kosti (krsnu kost – sakrum, u čijem sastavu se nalazi 5 pršljenova i trtičnu kost u čijem se sastavu nalazi 4, 5 pršljenova).⠀

Međupršljenski kolutovi – diskusi se sastoje od mekog želatinoznog jezgra koje je okruženo snažnim fibroznim prstenom. Zahvaljujući njima, kičmeni stub je istovremeno veoma elastičan i jako čvrst. Međutim ta čvrstina ima svoje granice, pa tako nepravilne pozicije kičmenog stuba pri podizanju tereta sa poda ili nagli i nekontrolisani pokreti, bez adekvatne aktivacije muskulature kora mogu dovesti do pucanja fibroznog prstena, razlivanja želatinoznog jezgra i nastanka diskus-hernije, koja ukoliko je usmerena ka nervnim korenima ili još gore kičmenoj moždini mogu izazvati jake bolove, pa čak i pareze.⠀

U prevenciji povreda diskusa i celokupnog kičmenog stuba značajnu ulogu imaju:⠀
1) Pravilan položaj kičme, leđa i tela u celosti, pri dužem sedenju i izvođenju pokreta, pogotovo pokreta sa opterećenjem;⠀

2) Jaka muskulatura kora (multifidusa, opružača kičmenog stuba, dijafragme, svih loža trbušne i muskulature karličnog dna);⠀
3) Dobra kontrola intraabdominalnog pritiska, koju dobijamo pravovremenom aktivacijom dijafragme dijafragmalnim udahom i aktivacijom ostalih mišića kora pri čemu se stvara takozvani mišićni korset (abdominal bracing) oko lumbalnog dela kičme.